Munkavédelmi képviselők részére

Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

 

Please enter your email:

1. A munkáltató biztosítja a munkavédelmi képviselőt megillető jogok érvényesülését?

 
 

2. A munkáltató biztosítja a lehetőséget a munkavédelmi képviselői feladatok ellátásának?

 
 

3. Minden munkavállaló részt vesz időszakos és előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton?

 
 
 

4. Minden munkavállaló részt vesz a munkába állást megelőző és az ismétlődő munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásokon?

 
 
 

5. A munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatások mindig munkaidőben történnek?

 
 

6. Rendelkezik a vállalkozás kockázatértékelléssel?

 
 
 

7. A kockázatértékelésben feltárt veszélyek azonosításra kerültek és készült intézkedési terv a megszüntetésüket, vagy a kockázatok minimalizálására?

 
 
 

8. Részt vehet a munkáltató azon értekezletein és vezetői megbeszélésein, ahol a munkavállalókat munkavédelmi szempontból érintő döntéseket hoznak?

 
 
 

9. Biztosított a munkavédelmi képviselő számára az ellenőrzése alá tartozó terület bejárása és ott a munkafolyamatok megfigyelése, értékelése?

 
 

10. Biztosított a munkavállalók számára a nemenként elválasztott és felszerelt mellékhelyiség?

 
 

11. Van valamilyen egészségmegőrző program a munkavállalók számára?

 
 

12. Milyen a munkavállalók érdeklődése az egészségmegőrző program/programok iránt?

 
 
 
 

13. Az egészségmegőrző programokon tapasztalt alacsony részvétel ösztönözte a vezetőséget másik program kidolgozására?

 
 

14. A munkavállalókat megkérdezték az egészségmegőrző programmal kapcsolatban? Készült igényfelmérés a vezetőség részéről?

 
 
 
 

15. Milyen a munkavállalók pszichoszociális helyzete?

 
 
 

16. Készített jelentést a pszichoszociális helyzettel kapcsolatos tapasztalatairól és azt a vezetőség elé tárta?

 
 

17. A vezetőség elé tárt tények ismeretében kialakult párbeszéd a munkáltató és a munkavállalók között a pszichoszociális kockázatok és a stressz csökkentésére?

 
 

18. A járófelületek, padozatok egyenletesek a munkaterületen, nincsenek egyenetlenségek és a felület nem csúszós?

 
 
 
 

19. A munkahelyen a biztonsági és egészségvédelmi jelzések, táblák kihelyezésre kerültek?

 
 
 

20. Kézi tűzoltókészülékek és annak helyét jelző táblák kihelyezésre kerültek az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) előírásainak megfelelően?

 
 
 

21. Az irodahelyiségeket elválasztó üvegfalak és üvegajtók, szem magasságban jól láthatóan jelölve vannak, a nekiütközésből származó balesetek elkerülése érdekében?

 
 
 

22. A képernyő előtti munkát végzők részére az óránkénti 10 perc szünet biztosított-e?

 
 
 

23. A szabadtéri munkát végző munkavállalók részesültek külön oktatásban a munkavégzés során őket érő biológiai és kémiai kockázatokról?

 
 
 

24. A munkavégzéshez használt létrák, állványok és fellépők időszakos felülvizsgálata elvégzésre került, arról készült dokumentáció?

 
 
 

25. A szabadtéren munkát végzők ellátásra kerültek a nap káros sugárzása ellen védő anyagokkal, eszközökkel?

 
 
 
 

26. A színpadi munkát végző munkavállalók oktatása, gyakoroltatása megtörténik-e speciális munkafolyamatok (süllyesztő használat, emelő használat, forgószínpadra fel és lelépés stb.) végzését megelőzően?

 
 
 
 
 

27. Munkahelyi baleset esetén vezetnek-e baleseti nyilvántartást, illetve a munkabalesetek kivizsgálása megtörténik-e?

 
 
 

28. Amennyiben munkabaleset történik, úgy a munkavállalókat tájékoztatják-e a bekövetkezett baleset körülményeiről és a hasonló balesetek elkerülésének módozatairól?

 
 

29. Munkahelyi balesettel kapcsolatban felkérik-e a baleset kivizsgálásában történő részvételre?

 
 

30. Figyelembe veszik-e a munkáltató, a felé beadott javaslatait és a vezetői értekezleteken tett észrevételeit?

 
 
 

31. Részt vesz-e a munkahelyi kockázatértékelésben és a feltárt kockázatok elleni védekezés kidolgozásában?

 
 
 

32. Amennyiben bármilyen jellegű hiányosságot tapasztal, jelenti azt a munkáltatónak és tesz-e javaslatot a megszüntetésére?