Munkavállalók részére

Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

 

Please enter your email:

1. Belépését megelőzően részt vett munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton?

 
 

2. Munkába állását megelőzően részt vettem munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatáson?

 
 

3. Amennyiben nem részesült a munkába állást megelőzően munkabiztonsági oktatásban, abban az esetben nem végez önállóan munkát és a felügyelete a munkavégzés teljes időtartamára megoldott?

 
 
 

4. Részesült oktatásban a munkavégzés során felmerülő biológiai és kémiai kockázatokat illetően?

 
 

5. Amennyiben a munkavállalói létszám meghaladja a 20 fő-t, a munkáltató tájékoztatta a munkavállalókat a munkavédelmi képviselő választásának lehetőségéről és módjáról?

 
 
 

6. Amennyiben van munkavédelmi képviselő, úgy tájékoztatták a személyéről?

 
 

7. A munkavégzése céljából rendelkezésére álló mozgástér eléri a 2 m2-t?

 
 
 

8. Amennyiben a munkavégzés céljára szolgáló munkatér nem éri el az 1 m2-t, abban az esetben a munkavégzési hely mellett biztosított egy 1,5 m2-es terület, ahová munkavégzés során kiléphet?

 
 

9. Amennyiben a munkahelyen légkondicionáló berendezést használnak, azok tisztítására, karbantartására sor kerül időközönként?

 
 
 
 

10. Az ivóvízellátás biztosított a munkahelyén?

 
 

11. Van nemenként elkülönített mellékhelyiség és felszerelték kézszárítási lehetőséggel, valamint biztosított a tisztálkodószer?

 
 
 
 

12. A járófelületek, padozatok egyenletesek a munkaterületen, nincsenek egyenetlenségek és a felület nem csúszós?

 
 
 
 

13. Van valamilyen egészségmegőrző program a cégénél?

 
 

14. Ösztönzi a vezetőség a dolgozókat a munkavédelmi kérdések meghozatalában való részvételre?

 
 

15. Amennyiben új munkaterületre irányítják, ahol még nem végzett korábban munkát, akkor a munka megkezdése előtt tájékoztatják az ott felmerülő veszélyekről és azok kezeléséről?

 
 
 
 

16. A szabadtéri munkahelyeken (pl.: szabadidős rendezvények, szabadtéri művészeti előadások stb.) az ivóvíz ellátás és mellékhelyiség a munkavállalók számára biztosított?

 
 
 
 

17. A külső munkaterületeken végzett munka során (színpadépítés, területgondozás stb.) a napsugárzás káros hatásai elleni védelem (Pl.: napvédőkrém, napszemüveg stb.) biztosított?

 
 

18. Munkahelyi baleset esetén vezetnek-e baleseti nyilvántartást, illetve a munkabalesetek kivizsgálása megtörténik-e?

 
 
 

19. Amennyiben munkabaleset történik, úgy a munkavállalókat tájékoztatják-e a bekövetkezett baleset körülményeiről és a hasonló balesetek elkerülésének módozatairól?

 
 

20. A munkavégzéshez használt gépek, berendezések időszakos biztonsági felülvizsgálatát elvégzik?

 
 
 

21. A munkavégzéshez használt elektromos kisgépek (fúrógép, csavarbehajtó stb.) évenkénti szerelői ellenőrzését elvégzik?

 
 
 

22. A munkavégzéshez használt létrák és fellépők éves felülvizsgálatát elvégzi vagy elvégezteti a munkáltató?

 
 
 

23. A munkahelyen a tárolás, raktározás céljára szolgáló polcok és tárolóállványok időszakos felülvizsgálatát elvégzik?

 
 
 

24. A tárolásra alkalmazott polcokon, tárolóállványokon azok maximális terhelhetősége tárolóelemenként vagy polconként feltüntetésre került.

 
 

25. A szórakoztatás céljára szolgáló gépek, berendezések és szerkezetek (pl. körhinta) időszakos felülvizsgálata és rendszeres karbantartása megtörténik?

 
 
 

26. Megfelelőnek találja a munkahelye levegőcseréjét, érzékelt esetleg huzathatást?