Munkáltatók részére

Kérjük adja meg e-mail címét, amire a rendszer a kitöltés végeztével elküldi Önnek az eredményét!

 

Please enter your email:

1.

Tisztában vagyok a vállalkozásommal kapcsolatos munkavédelmi előírásokkal?

 
 

2. Van munkavédelmi szakember a cég dolgozói között?

 
 
 

3. Amennyiben nincs a munkavállalók között munkavédelmi szakember, abban az esetben van szerződésem ilyen szolgáltatóval?

 
 

4. Van a vállalkozásnak szerződése foglalkozás-egészségügyi szakfeladatokat ellátó orvossal?

 
 

5. A munkahelyi kockázatok felmérése és értékelése megtörtént-e?

 
 
 

6. A feltárt kockázatok megszüntetésére, vagy csökkentésére történtek-e intézkedések, készült-e megelőzési terv?

 
 
 

7. Amennyiben készült intézkedési terv, az kiterjed minden feltárt és intézkedést igénylő kockázatra?

 
 
 

8. Rendelkezik a vállalkozás munkavédelmi szabályzattal?

 
 

9. Amennyiben van munkavédelmi szabályzat, abban szabályozva vannak az orvosi vizsgálatok, felülvizsgálatok, és kijelöltek a felelősök?

 
 
 

10. Minden munkavállaló részt vett a munkába állást megelőzően munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálaton?

 
 
 

11. A nem újonnan belépett dolgozók tekintetében az ismétlődő munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot elvégezték?

 
 
 

12. Minden munkavállaló részesült a munkába állását megelőzően munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 

13. A nem újonnan belépett dolgozók részesültek-e 1 éven belül ismétlődő munkabiztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi oktatásban?

 
 
 

14. Van kijelölt személy az orvosi alkalmassági vizsgálatok és a munkavédelmi oktatások lejáratainak figyelésére, az orvosi vizsgálaton, és/vagy munkavédelmi oktatáson részt venni köteles dolgozók értesítésére és a szükséges iratok előkészítésére, rendszerezésére és tárolására?

 
 
 

15. A munkavégzés céljára szolgáló épületek tekintetében az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot, a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatot és a villámvédelmi felülvizsgálatot elvégezték-e?

 
 
 

16. Az képernyős munkahelyeken használt munkaszék, munkaasztal, monitor és billentyűzet megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak? Teljesítik az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkaeszközök feltételeit?

 
 
 

17. A munkahelyeken lévő világítás elegendő intenzitású fényt biztosít a munka jellegének a vonatkozó szabványi előírások alapján?

 
 
 

18. Amennyiben a fényviszonyok megfelelősége kérdéses, abban az esetben történtek erre vonatkozó mérések, vizsgálatok?

 
 

19. Azokon a munkahelyeken, ahol a munkavégzés során adatbevitel, illetve szövegszerkesztés folyik, a munkavállalókat igényüknek megfelelően ellátták ergonómiai kiegészítőkkel (csuklótámasz, lábtartó stb.)?

 
 
 

20. A képernyős munkakörben dolgozó munkavállalók a jogszabályi előírásoknak megfelelően részt vesznek kétévenként szemorvosi vizsgálaton?

 
 
 

21. Milyen térítést biztosít a vállalkozás a képernyős munkahelyen dolgozó munkavállalók jól látásának vizsgálatára és szükség szerint monitorszemüveg, vagy látó szemüveg biztosítására?

 
 
 

22. A munkavédelmi oktatások kiterjednek a munkavégzés során felmerülő biológiai kockázatok ismertetésére és a szükséges óvintézkedésekre? (pl. darázs, méhcsípés; állat támadás stb.)

 
 

23. A munkavégzés során gépkocsit használó munkavállalók részesülnek-e KRESZ oktatásban, hogy értesüljenek a friss jogszabályi változásokról?

 
 

24. A szabadtéri munkahelyeken munkát végző dolgozók munka-, környezet- és egészségvédelmi oktatása kiterjed az Őket ott érő ártalmakra, kockázatokra?

 
 
 

25. Történik veszélyes anyag felhasználás a munkavégzés során?

 
 
 

26. Amennyiben történik veszélyes anyag felhasználás, abban az esetben az anyag biztonsági adatlapja a munkavállaló által értett nyelven rendelkezésre áll és ahhoz hozzáfér?

 
 
 

27. Veszélyes anyagok felhasználása esetén a tárolása, felhasználása és az ebből származó hulladékok kezelése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történik?

 
 
 
 

28. Rendelkezik a vállalkozás egyéni védőeszköz juttatási rendel?

 
 
 

29. Az egyéni védőeszközök juttatásának rendjét a munkavédelmi szakember és a foglalkozás-egészségügyi szakorvos együttesen készítette?

 
 
 
 

30. A dolgozók részére kiosztott egyéni védőfelszerelések igazolhatóan (dokumentáltan) kerültek kiadásra?

 
 
 

31. Az egyéni védőfelszerelések megfelelő használatával, tisztításával és karbantartásával kapcsolatban a munkavállalók részesültek külön oktatásban?

 
 
 

32. Ellenőrzi a munkáltató valamilyen módon a munkavállalókat, hogy az egyéni védőfelszereléseket rendeltetésüknek megfelelően viselik?

 
 
 

33. Ellenőrzi a munkáltató, hogy a munkavállalók betartják-e a vonatkozó egészségi és munkabiztonsági előírásokat, valamint a munkaterületen megfelelő rendet és tisztaságot tartanak fenn?

 
 
 

34. Biztosított a munkavállalók számára a megfelelő létszámú és nemenként elkülönített mellékhelyiség?

 
 
 

35. A mellékhelyiségekben biztosított a kézmosási lehetőség és tisztálkodó szer is rendelkezésre áll?

 
 
 

36. A munkavégzésre szolgáló helyiségek megfelelő levegőcseréje megoldott?

 
 
 

37. A képernyős munkahelyek közötti tér elegendő az ott folyó biztonságos közlekedés számára?

 
 
 

38. A zárt munkahelyeken a biztonsági és egészségvédelmi jelzések kihelyezésre kerültek?